De huizenmarkt in België is voor een aanzienlijke groep Nederlanders erg aantrekkelijk om naar verhuizen naar België. De redenen lopen nogal uiteen. De een kiest alleen voor de gunstige koopsom, de ander is met name geïnteresseerd in de prachtige natuur, terwijl weer een ander nou eenmaal graag vertoeft in het Bourgondische en vriendelijke klimaat.

De België-Hypotheek is in het bijzonder ontwikkeld voor de Nederlander die in België wil gaan wonen, maar in Nederland wil blijven werken. Met name de Nederlander die momenteel in de grensstreek woont behoort tot de doelgroep. Ook voor de Nederlander die zich niets aantrekt van het langere woon-werktraject en gewoon graag in België wil wonen is de België-Hypotheek een fantastisch product met veel voordelen.

Wat is er belastingtechnisch veranderd sinds 1 januari 2001?

Sinds 1 januari 2001 is het kopen van een woning in België fiscaal interessant omdat de hypotheekrente aftrekbaar is op het Nederlandse inkomen! Voor alle duidelijkheid; zelfs op hypotheken gesloten door buitenlandse geldverstrekkers en op in het buitenland gelegen onderpanden (voor eerste en eigen bewoning).

Wat kan een Nederlandse geldverstrekker voor u betekenen?

De Nederlandse geldverstrekker is niet enthousiast te maken voor een klant die een hypotheek wenst op een buitenlandse woning. In de praktijk betekent dit voor u dat de geldverstrekker geen volledige financiering (meestal niet meer dan 60-75% van de executiewaarde) wil verstrekken. Daarnaast wordt de klant vrijwel altijd een hypotheek aangeboden op annuïteitenbasis en met een verhoogde rente t.o.v. een hypotheek op een pand in Nederland.

Wat als u rechtstreeks naar een Belgische geldverstrekker stapt?


De klant kan bij een Belgische geldverstrekker (bank) binnen stappen voor het sluiten van een hypotheek op de gewenste woning. De hypotheekstructuur in België kent echter behoorlijke nadelen voor de Nederlandse consument. In België wordt u steevast een annuïteitenhypotheek aangeboden met een looptijd van maximaal 25 jaar. De rentestructuur is bovendien op geen enkele wijze gelijk aan hetgeen wij in Nederland gewoon zijn.

Wat maakt de België-Hypotheek zo interessant?

De België-Hypotheek maakt het mogelijk om nagenoeg van alle Nederlandse hypotheekvormen gebruik te maken. In combinatie met de daarbij behorende rentestructuren, waardoor de maandlasten van de hypotheek op een gelijkwaardig niveau liggen t.o.v. de Nederlandse hypotheekmarkt, maakt dat de België-Hypotheek een interessant product voor u kan zijn. Denkt u daarbij ook nog eens aan de gunstige prijzen die gehanteerd worden in de Belgische woningmarkt en tel uit uw winst!