Gaat u verhuizen? Dan zijn er honderden dingen die u de komende tijd moet regelen. Zorg dat u niets vergeet en raadpleeg onze handige verhuischecklist!

Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen:

 • Afspraak maken met Erkende Verhuizer
 • Huur oude woning opzeggen
 • Oude woning te koop aanbieden
 • Hypotheek regelen
 • Verhuizing telefoon/nieuwe telefoon aanvragen bij KPN
 • School inlichten
 • Afspraken maken over overname vloerbedekking en dergelijke met vorige en toekomstige bewoners
 • Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie
 • Verhuisverlof regelen met werkgever
 • Informeren naar mogelijke vergoeding verhuiskosten
 • Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek voor verhuiskosten
 • Maten nieuwe huis opnemen
 • Huishoudelijke hulp opzeggen
 • PTT-verhuisbericht halen bij postkantoor en ingevuld opsturen
 • Beginnen met alles op te ruimen wat u niet mee neemt naar uw nieuwe woning

Naar een andere gemeente?

 • Vestigingsvergunning aanvragen bij de gemeente
 • Gemeentegids en plattegrond aanschaffen
 • Informeren naar:
 • Scholen
 • Verenigingen
 • Kleuteropvang
 • Gezinszorg
 • Maatschappelijk werk
 • Consultatiebureau
 • Openbaar vervoer
 • Systeem ophalen huisvuil
 • Hondenbelasting
 • Gemeentelijke bepalingen

 

Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen

 • Kinderen aanmelden bij nieuwe school
 • Visitekaartjes bestellen
 • Briefpapier bestellen
 • Verzekering huis en inboedel inlichten
 • Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen
 • Aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen
 • Afspraak maken met gasfitter voor aansluiten gasapparaten in nieuwe woning
 • Naamplaatje laten maken
 • Nog veel meer opruimen wat niet mee hoeft naar nieuwe woning

 

De laatste twee weken voor de verhuizing

 • Adreswijzigingen versturen (zie A)
 • Opvang kinderen op de verhuisdag regelen
 • Opvang huisdieren regelen
 • Huismeester inlichten
 • Spaarzegels plaatselijke winkeliers inwisselen
 • Postbus opzeggen en nieuwe aanvragen
 • Bibliotheekboeken terugbrengen
 • Belangrijke papieren die u niet direct nodig heeft en sieraden in kluizen
 • Alles wat u niet meer wilt meenemen naar het nieuwe huis opruimen of evt. via een advertentie te koop aanbieden
 • Beginnen met inpakken (zie onder C)
       

De laatste paar dagen voor de verhuizing

 • Nieuwe huis schoonmaken en kamers “merken”
 • Eventueel vloerbedekking losmaken
 • Vaste lampen afnemen
 • Gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen
 • Leveranciers inlichten
 • Schotelantenne van het dak halen
 • Alles inpakken wat u niet tot op het laatste moment nodig heeft
 • Eenvoudige maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en de verhuisdag zelf
 • Controleren of er voldoende koffie in huis is
 • Gemeentereiniging inschakelen voor grofvuil
 • Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten
 • Vaste tuinplanten lossteken (indien jaargetijde geschikt is)
 • Laat huisvuilcontainers leeg en schoon achter, zo mogelijk vergezeld van de afvalkalender
 • Breng de inhoud van de gifbox naar de gifbus of naar het gemeentedepot
 • Laat ook de milieubox achter in uw oude huis

5. Op de laatste dag voor de verhuizing

 • Koelkast ontdooien en schoonmaken
 • Volle diepvriezer op de koudste stand zetten
 • Uitneembare meubelen uit elkaar halen
 • Slinger uit de klok nemen
 • Proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van de buren
 • Laatste dingen inpakken
 • Tuinplanten in emmers of plastic zakken doen

Op de verhuisdag zelf

 • Laatste gordijnen afnemen
 • Alle sleutels in de handbagage
 • Geld en betaalcheques in de handbagage
 • Huis controleren op achtergebleven spullen
 • Meterstanden opnemen
 • Gas en elektra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden)
 • Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest)
 • Alle ramen en deuren goed sluiten
 • Sleutel afgeven aan de huismeester / nieuwe bewoners
 • Voor vertrek nog even naar de buren wuiven

7. Na aankomst in de nieuw woning

 • Alles zo veel mogelijk op de juiste plaats laten neerzetten
 • Alle uitgepakte zaken op eventuele verhuisschade controleren
 • Afrekenen met uw Erkende Verhuizer
 • Eén kamer zo snel mogelijk “bewoonbaar” maken
 • Slaapkamergordijnen ophangen
 • Koelkast en vrieskist een dag rust geven alvorens in te schakelen
 • Trommelbeveiliging wasmachine losmaken

8. Na de verhuizing

 • Alles uitpakken
 • Naambordje aan de deur schroeven
 • Eventuele verhuisschade melden aan uw Erkende Verhuizer (zie verhuisvoorwaarden art. 13)
 • Contact opnemen met uw Erkende Verhuizer over het afhalen van de lege verhuisdozen
 • Eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen
 • Kennismaken maken met de nieuwe huismeester
 • Binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte van adreswijziging doen bij de afdeling Burgerzaken van uw (nieuwe) woongemeente
 • Sleutel nieuwe postbus ophalen

A. Wie moeten allemaal weten waarheen u verhuist?

 • Uw werkgever
 • Familie
 • Vrienden en kennissen
 • Buren
 • Zakenrelaties
 • De gemeente waarheen / waarbinnen u verhuist. Vertrekt iemand echter naar het buitenland dan dient de aangifte te geschieden binnen 5 dagen voor het vertrek in de gemeente waar betrokkene in de basisadministratie ingeschreven staat
 • Uw huisarts
 • Uw specialist
 • Uw tandarts
 • Uw apotheek
 • Uw ziekenfonds / ziektekostenverzekering
 • Diverse verzekeringsinstanties t.b.v.:
       – uw autoverzekering
       – uw levensverzekering
       – uw pensioenfonds
       – uw inboedelverzekering
 • De kruisvereniging
 • De bank / giro
 • De notaris
 • Vaste leveranciers
 • De school van uw kinderen
 • Organisatoren van cursussen
 • Uw garage
 • Verenigingen waar u lid van bent
 • Uw vakbond
 • Uw politieke partij
 • Uw dagbladen (afd. abonnementenadministratie)
 • De inspecteur der directe belastingen
 • Uw tijdschriften (afd. abonnementenadministratie)
 • Uw omroepvereniging
 • Uw boekenclub
 • Charitatieve organisaties
 • Kerkelijke instellingen
 • Postorderbedrijven
 • Het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting
 • De nieuwe bewoners van uw oude woning

Wat u vooraf moet weten van uw nieuwe huis

   • Hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimten
   • Breedte van alle deuren
   • Hoogte en breedte van alle ramen
   • Mogelijkheden om zonwering te bevestigen
   • Hoogte van muurtjes onder de ramen
   • Beschikbare ruimte voor koelkast
   • Beschikbare ruimte voor fornuis
   • Plaats aansluiting Centraal Antennesysteem en afstand tot de plaats waar u radio en TV wilt plaatsen
   • Aantal en plaats scontacten
   • Voorschriften van de huiseigenaar
   • Voorschriften van de Gemeente voor plaatsing antennes
   • Wanneer de Gemeentereiniging langskomt
   • Is er aansluiting op het gasnet?
   • Wanneer is de schoorsteen voor de laatste keer geveegd?
   • Is er een speciale aansluiting voor elektronisch koken?
   • Is het houden van huisdieren toegestaan?
   • Kan de verhuiswagen tot voor de deur komen?
   • Is er een hijsbak aanwezig?
   • Is er een lift beschikbaar voor de verhuizing?
   • Kan er een verhuislift geplaatst worden?

Het inpakken – een verhaal apart

  • Overleg het inpakken in ieder geval met uw Erkende Verhuizer
  • Begin met inpakken zodra u de verhuisdozen in huis hebt. Er gaat meer tijd in zitten dan u denkt
  • Noteer op iedere verhuisdoos wat er in zit en de aanduiding van de kamer
   • Als u verhuisdozen tekort denkt te komen: bel uw Erkende Verhuizer
   • Kleding kunt u zo uit de kast in speciale garderobedozen hangen
   • Kastjes en dergelijke op slot doen, sleutel in de handbagage
   • Boeken in boekendozen of verdelen over verschillende dozen
   • Open ruimte opvullen met lichte voorwerpen
   • Flessen rechtop in de dozen. Brandbare en gevaarlijke stoffen apart houden
   • Vraag uw Erkende Verhuizer hoe u breekbare zaken het beste kunt inpakken. De verzekering tegen breuk geldt alleen als uw Erkende Verhuizer ook het inpakken en uitpakken heeft verzorgd!
   • Rol tafelzilver in vloeipapier
   • Pak geen scherpe dingen in bij kwetsbare zaken
   • Pick-uparm vastzetten, element apart opbergen
   • Voorzieningen van PC en CD treffen
   • Grote spiegel en schilderijen niet inpakken: uw Erkende Verhuizer neemt die zorg op zich
   • Kleine planten bij elkaar in een doos zetten. Grote planten niet inpakken, daar zorgt u Erkende Verhuizer voor
   • Vraag uw Erkende Verhuizer advies als u ergens mee zit. Hij is de juiste persoon en heeft het allemaal al eens eerder meegemaakt!